Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych

Wnioski o przyznanie stypendium specjalnego oraz indywidualnego lektoratu

16 wrzesnia 2013

Wniosek dostępny jest na stronie www UPJPII, w zakładce STUDENCI / POMOC MATERIALNA. Serdecznie zapraszamy!