Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych

O nas

Witamy w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

Godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek
09:00 – 16:00

Adres
31-004 Kraków
ul. Franciszkańska 1

tel: 012 433 99 45
e-mail: bon@upjp2.edu.pl

Zapraszają:

Katarzyna Kutek – Sładek
Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych

Monika Piega
Psycholog, doradca zawodowyInformacje o naszym biurze

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UPJPII, w celu ułatwienia dostępu do nauki, prowadzi szereg ważnych działań na rzecz swoich wszystkich studentów niepełnosprawnych naszej Uczelni. A jest to między innymi:

- udzielanie wsparcia i rozwiązywanie bieżących problemów związanych ze studiowaniem,
- opiniowanie wniosków osób niepełnosprawnych kierowanych do władz Uczelni,
- udzielanie informacji o przysługujących możliwościach uzyskania pomocy materialnej ze strony Uczelni oraz o programach PFRON i innych instytucji,
- zapewnianie – w miarę możliwości – dostępu do odpowiedniego sprzętu, ułatwiającego nabywanie wiedzy przez osoby niepełnosprawne,
- działania na rzecz integracji niepełnosprawnych studentów i doktorantów
w środowisku akademickim poprzez organizację różnego rodzaju spotkań, imprez, wyjazdów itp.,
- współpraca z samorządami, organizacjami studenckimi oraz innymi organizacjami zewnętrznymi, których działalność jest związana ze środowiskiem osób niepełnosprawnych.
- organizacja porad psychologicznych, spotkania z doradcą zawodowym, warsztaty i szkolenia.

Pełnomocnikiem Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych UPJPII jest Katarzyna Kutek Sładek. Ponadto w biurze zatrudniona jest Monika Piega – psycholog.

W celu pokonywania barier i kompensacji deficytów studentów niepełnosprawnych pracownicy biura wciąż rozszerzają ofertę pomocy i wsparcia dla studentów. Zatem oprócz podstawowych świadczeń, jak pomoc w uzupełnieniu wniosku do programów PFRON, pomoc w uzyskaniu stypendium specjalnego, akademika czy asystenta, oferta Biura poszerzyła się ostatnio właśnie o:

- indywidualne porady psychologiczne i rozmowy wspierające,
- warsztaty w tematyce doradztwa zawodowego
- Międzyuczelniane Centrum Wparcia Psychologicznego.

Niepełnosprawni studenci mogą również brać udział w różnego rodzaju imprezach integracyjnych, jak Dni Integracji, Piknik Lotniczy, IX Ognisko Integracyjne, wyjścia do kina czy teatru.

Warto także wspomnieć, że Biuro nasze współtworzy Krakowski Semestralnik Studentów Niepełnosprawnych. W związku z tym poszukujemy studentów chętnych do tworzenia i zamieszczania własnych tekstów w KSSN oraz współpracy w miłym, młodym i kreatywnym zespole redaktorskim.

W ciągu całego roku akademickiego, każdego roku organizujemy, wspólnie z innymi krakowskimi uczelniami, cykliczne imprezy integracyjne. Jedną z nich jest wspólna międzyuczelniana Wigilia.
Oferta Biura ds. Osób Niepełnosprawnych z każdym miesiącem jest powiększana i dostosowywana do potrzeb studentów.

Zatem w razie dodatkowych pytań, wątpliwości czy zainteresowania daną tematyką, serdecznie zapraszamy na ul. Franciszkańską 1 w Krakowie (poniedziałek - piątek, godz. 9:00 - 16:00), pod numerem telefonu (012) 433 99 45 lub e-mailowo bon@upjp2.edu.pl.