Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych

Praktyki i praca

GRODZKI URZĄD PRACY W KRAKOWIE
ul. Wąwozowa 34
31-752 Kraków
e-mail: krkr@praca.gov.pl
Informacja: (12) 685-50-60 wew. 201 (dział dla ON)
Dyżury: 8.00 – 14.00

W ramach bezpłatnych usług:
· oferty pracy
· badania przydatności do zawodu
· pomoc doradcy zawodowego i psychologa – indywidualna i grupowa
· pomoc  prawno-informacyjna dla pracodawców
 
http://www.gupkrakow.pl/
 
 
FUNDACJA AKTYWNEJ REHABILITACJI PUNKT AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
Punkt Aktywizacji Zawodowej FAR
os. Dywizjonu 303, blok 66, p. 25 i 32 (XXX L.O.), 31-875 Kraków
tel.: 012 356 57 91, e-mail: punkt.krakow@far.org.pl
Godziny otwarcia:
poniedziałek, środa, piątek - 8.00 - 15.00
wtorek, czwartek - 11.00 - 18.00
 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji we wrześniu 2006 roku otworzyła na terenie kraju 8 Punktów Aktywizacji Zawodowej (PAZ).
W ramach bezpłatnych usług:
· wspieranie osób niepełnosprawnych ruchowo we wchodzeniu lub powrocie na rynek pracy
· przezwyciężanie kryzysu pourazowego
· mobilizacja psychofizyczna osób po urazie rdzenia, udzielanie informacji o samoobsłudze i samodzielności,
· udzielanie informacji na temat programu FAR, ulg przysługujących osobom niepełnosprawnym, dostępnych programów, możliwości kształcenia oraz organizacji stanowiska pracy
· przewidziane jest również udzielanie porad w miejscu zamieszkania osobom, które nie są w stanie dotrzeć do Punktu
 
W każdym Punkcie Aktywizacji Zawodowej została zatrudniona osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim, która oprócz fachowej wiedzy, ma do zaoferowania własne doświadczenie i dogłębne zrozumienie sytuacji osoby niepełnosprawnej. Wszystkie Punkty Aktywizacji Zawodowej są przystosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach. Więcej informacji na temat Punktów można znaleźć na stronach: http://www.far.org.pl oraz http://www.far.malopolska.zax.pl/.
 
 
Caritas Archidiecezji Krakowskiej
ul. Bronowicka 78,
30-091 KRAKÓW
krakow@188.caritas.pl
tel. (12) 637-07-12
0 604 586-879
Czynne: pon. – pt, od 8 – 16
 
Od października 2006 Caritas Polska wraz z Caritas Archidiecezji Krakowskiej realizuje program przygotowujący osoby niepełnosprawne do poszukiwania pracy pt:
 „Indywidualne ścieżki kariery zawodowej szansą dla osób niepełnosprawnych”

 
W ramach bezpłatnych usług:
· określić swoje możliwości zawodowe i wzmocnić wiarę w ich rozwijanie
· dostrzegać swoje atuty, nabyć umiejętność ich prezentowania
· poznać sposoby motywowania samego siebie
· zdobyć umiejętności radzenia sobie ze stresem
· nauczyć się radzenia sobie z ograniczeniami i umieć o nich rozmawiać
· dowiedzieć się, jak przygotować się do poszukiwania możliwości zatrudnienia i odbywania rozmów kwalifikacyjnych
· pogłębić relacje z innymi ludźmi
 
 
Usługi w zakresie dostarczania informacji o poszczególnych organizacjach działających na rzecz ON:
 
MIEJSKI OŚRODEK WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNYCH
Kraków - Nowa Huta,
Osiedle Centrum ,,C" nr 10
tel./ fax (012) 642-21-56
http://www.krakow.pl/mowis/