Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych

Międzyuczelniane Centrum Wsparcia Psychologicznego

Jesteśmy psychologami, którzy wspierają studentów z niepełnosprawnością na krakowskich uczelniach. Ściśle współpracujemy z Biurami ds. Osób Niepełnosprawnych.


Oferujemy:

indywidualne konsultacje psychologiczne dla studentów
kiedy wiesz, że potrzebujesz wsparcia, ale nie wiesz jakiej formy pomocy szukać

szkolenia i warsztaty rozwoju osobistego dla studentów
spotkania grupowe o określonej tematyce

profesjonalną pomoc psychologiczną w ramach psychoterapii
systematyczne spotkania co najmniej raz w tygodniu, których celem jest zmiana i pomoc w rozwiązaniu problemów

interwencję w sytuacjach kryzysowych
kiedy spotyka Cię coś trudnego, tracisz równowagę psychiczną i potrzebujesz wsparcia jak najszybciej

Kontakt

Międzyuczelniane Centrum Wsparcia Psychologicznego

Siedziba: Kampus UEK
ul. Rakowicka 27, Pawilon D, p. 21

Koordynator: Maria Augustyniak

tel. 12 293 51 18


Zespół psychologów

Maria Augustyniak - psycholog, psychoterapeuta.
W ramach MCWP prowadzi konsultacje i indywidualną pomoc psychologiczną.

Bogdan Korzeń - psycholog, psychoterapeuta, trener.
W ramach MCWP prowadzi indywidualną pomoc psychologiczną oraz warsztaty rozwoju osobistego.

Monika Piega - psycholog.
W ramach MCWP prowadzi konsultacje, szkolenia i warsztaty rozwoju osobistego.

Karolina Probosz - psycholog, psychoterapeuta.
W ramach MCWP prowadzi indywidualną pomoc psychologiczną oraz warsztaty dla studentów.