Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych

Pomoc materialna

Informujemy, że wnioski o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych można składać do 10 dnia każdego miesiąca w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych UPJPII, ul. Franciszkańska 1.

Wzór wniosku o stypendium znajduje się pod adresem http://upjp2.edu.pl/strona/pkpqnpsc43