Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych

Dla kandydatów

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II serdecznie zaprasza kandydatów na studia oraz studentów wszystkich lat, do nowo otwartego Biura ds. Osób Niepełnosprawnych.

Biuro mieści się w budynku przy ul. Franciszkańskiej 1, pokój 222D, tel. 012 433 99 45; email: bon@upjp2.edu.pl

Studia to czas wielkich zmian i wyzwań. Aby łagodnie i zwycięsko przez nie przejść, aby przyniosły one pożądane efekty, czasem potrzebne jest wsparcie. Nasze Biuro takim właśnie wsparciem służy.

Proponujemy:

możliwość uzyskania informacji dotyczących studiowania,
pomoc w każdej sprawie związanej ze studiowaniem, wyrównywaniem szans edukacyjnych,
możliwość zapoznania się z prawami przysługującymi studentom z niepełnosprawnością,
możliwość uzyskania informacji o przedsięwzięciach i imprezach organizowanych na rzecz osób z niepełnosprawnością, w trakcie roku akademickiego,
możliwość uzyskania informacji na temat udogodnień dla osób z niepełnosprawnością wzroku lub słuchu, umożliwiających studiowanie,
zdobycie wiedzy o sposobach radzenia sobie ze stresem, (co to jest eustres, jak zamienić zwykły stres w stres pozytywny),
uczestnictwo w sportowych zajęciach usprawniających,
uczestnictwo w dodatkowych lektoratach języków obcych,
pomoc w wypełnieniu wniosku o dofinansowanie kosztów nauki przez PFRON.

Przyjdź do nas również, gdy nie jesteś Osobą Niepełnosprawną, gdyż naszą ideą jest jak najpełniejsza integracja środowiska akademickiego.

Nic nie tracisz, wiele możesz zyskać!